Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Robotic Process Automation voor verbetering van klantcontact

Maak uw klantcontact persoonlijker en effectiever.

Tussen het moment dat je een lead genereert en het punt waarop je die tot klant maakt zitten heel veel contactmomenten. Robots zijn bij uitstek geschikt om die te benutten zonder dat het enorm veel manuren kost.

Robotic Process Automation biedt uitkomst

Waar denk je aan als je het contact met je klanten wilt verbeteren? Natuurlijk, aan het frontoffice. De backoffice, met alle administratieve, logistieke en financiële processen, is minstens zo belangrijk. Hoe sneller en accurater zowel front- als backoffice gegevens kunnen verwerken, hoe beter en waardevoller het contact met de klant verloopt. Robotic Process Automation (RPA) biedt uitkomst.

Klantcontactprocessen worden overgenomen door softwarematige robots

Robotic Process Automation is een vorm van automatisering waarbij een softwarematige robot taken overneemt die een medewerker met een computersysteem uitvoert. Waar een API op het niveau van data werkt, werkt de robot op het niveau van de userinterface zoals ook de medewerker die gebruikt. De robot opent schermen, start programma’s op en wisselt tussen schermen om bijvoorbeeld informatie uit het ene scherm te verplaatsen als input op een ander scherm.

Callcenter medewerkers hebben baat bij Robotic Process Automation

Robotic Process Automation bestaat in twee varianten: ‘attended’ en ‘unattended’. Of een combinatie daarvan. Een goed voorbeeld van attended RPA is de unified desktop: de robot zorgt ervoor dat de callcenter medewerker informatie krijgt aangeboden uit verschillende systemen, zodat hij/zij daar vervolgens de juiste handelingen kan verrichten. De volgende stap is dat niet de medewerker, maar een robot deze processen uitvoert: unattended RPA, de tweede variant van Robotic Process Automation.

Toepassingen van Robotic Process Automation in klantcontact

Robotic Process Automation gaat de komende jaren een vlucht nemen in allerlei variaties. Vooral in omgevingen waar informatie uit verschillende systemen gecombineerd moet worden aangeboden of bewerkt, gaat RPA voor veel verandering zorgen. Met RPA kun je processen slimmer inrichten, waardoor je tijdwinst boekt en minder mensen nodig hebt voor relatief eenvoudig werk. De medewerker kan zich dan richten op datgene waar hij/zij goed in is: de juiste vragen stellen, begrip tonen, de intentie van de klant helder krijgen en met een creatieve oplossing komen.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact met ons op!

Voor meer informatie, neem contact op met onze consultant
Meer weten?