Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Slimme Desktop Automatisering voor Gemeente Amsterdam

Om de dienstverlening naar de Amsterdammers te optimaliseren, introduceert de Gemeente Amsterdam met behulp van Pegamento een nieuwe manier van werken waarbij medewerkers in no-time meer dan 130 standaard processen kunnen opstarten en sneller dan voorheen kunnen uitvoeren. Het risico op fouten minimaliseert maar waarbij ook snellere ‘inleertijden’ voor (nieuwe) medewerkers worden gerealiseerd.

Connectiviteit met schermweergave

Pegamento bouwde op verzoek van de Gemeente Amsterdam een "schil" waarbinnen vrijwel alle screeningsonderdelen automatisch worden verwerkt. De medewerkers krijgen een Uniforme Desktop van waaruit ze alle processen kunnen opstarten. Deze Desktop Automatisering koppelt met business logica en in het systeem opgebouwde workflows. Anders gezegd: door de Desktop Automatisering van Pegamento wordt informatie slimmer en logischer weergegeven, en op het juiste moment op intelligente wijze gebruikt. De Gemeente Amsterdam koos specifiek voor deze oplossing van Pegamento omdat die connectiviteit met schermweergave biedt.


Grote complexiteit

Talloze regels en wetten maakten dit project behoorlijk complex. Een goed voorbeeld hiervan is een verhuizing van een burger of organisatie. Immers, niet elk adres is een woonadres. Soms zijn beperkingen gesteld aan het aantal ingeschreven bewoners op een specifiek adres, enz. In totaal gaat het om 133 processen en een woud aan applicaties die bij de Gemeente Amsterdam in gebruik zijn. De Desktop Automatisering voorziet in de koppeling met onder meer Oracle/Java en diverse webapplicaties. Het programma van eisen en wensen was zowel technisch als functioneel van aard. Het programma beschrijft wat er moet worden gemaakt, waarom en voor wie. Besloten werd om te werken volgens de Scrum-methodiek.  In februari 2014 werd gestart met een Proof of Concept, die inmiddels succesvol is afgesloten. Het stapsgewijs implementeren van onderdelen is in volle gang. De naam van het project is ‘Eén stad, één dienstverlening’. 

Scrum

Scrum is een flexibele manier om (software)producten te maken. Multidisciplinaire teams leveren in korte sprints met een vaste lengte, in het geval van de Gemeente Amsterdam twee weken, werkende software op. De user stories (requirements) zijn de eisen en wensen. Voor de Gemeente Amsterdam is het opvragen van algemene klantgegevens - dus informatie over de burger - zo’n user story. Bij projectmanagement volgens de scrummethode is een goede samenwerking tussen de teamleden van groot belang.Het scrumteam dat voor de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk is voor het project, is gehuisvest in een speciale projectruimte. Dit draagt bij aan snelle en directe communicatie. Het scrumteam organiseert zichzelf en is verantwoordelijk voor alle fases: analyse, ontwerp, ontwikkeling, test en documentatie. Zij zorgen ervoor dat er aan het eind van de sprint een kant-en-klare oplossing is die meteen in gebruik kan worden genomen door de organisatie.

Het team

Pegamento heeft voor dit project een team samengesteld dat bestaat uit twee functioneel ontwerpers, meerdere solution engineers, een integratiespecialist en een projectmanager. Ook de Gemeente Amsterdam heeft een projectteam geformeerd met vertegenwoordigers van alle betrokken afdelingen zoals de gebruikersorganisatie, de afdeling IT, procesdeskundigheid, Security en Privacy.

Momenteel wordt gewerkt voor stadsdeel Nieuw-West maar de implementatie voor andere stadsdelen volgt op korte termijn. Wij houden u op de hoogte op onze website!

Henk Jansen, manager operations Gemeente Amsterdam bij Pegamento ‘ Bij de Gemeente Amsterdam werken we volgens de scrummethode, een bijzonder efficiënte werkwijze die vraagt om toewijding en focus; we moeten immers elke twee weken werkende oplossingen opleveren. Het project behelst maar liefst 130 processen die medewerkers snel en foutloos moeten kunnen uitvoeren waarbij ook nog eens enorm veel wettelijke regels van toepassing zijn.'
Leg uw customer contact vraag aan ons voor
Kenmerken van dit project
  • Aantal seats: 140.
  • Gebruikt product: NICE Real Time (eGlue), Desktop Automatisering.
  • Behaald resultaat:Toegankelijkheid van applicaties van één ‘Schil’ en verlaging inleertijd nieuwe medewerker.
  • Duur van het project: twee maanden, project loopt nog tot ten minste eind 2014.
Technische kenmerken
  • Gebruikte applicaties: Key2Burgerzaken, KIM, Q-Matic, DECOS, RDW, GBA
  • Systeemkoppelingen: Key2Burgerzaken, Kodision KIM, Q-Matic
  • Systeemtechnologie: Screen connectivity en webservices