Dé 4 trends van RPA in 2021


Opkomende RPA trends in 2021
De laatste trends en ontwikkelingen van Robotic Process Automation

Robots zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Terwijl we vroeger bewonderingswaardig naar Wall-E en RoboCop keken, begint dat nu als normaal te voelen. Toen werden robots al bedacht om de wereld te redden van het kwaad. En ook nu worden ze ingezet om de mens te helpen. Ze zijn er in verschillende soorten verschijningen. Denk bijvoorbeeld aan Robotic Process Automation (RPA), een techniek die gebruikt wordt om bedrijfsprocessen te automatiseren met behulp van software robots waardoor de mens meer tijd en aandacht kan besteden aan ingewikkeldere kwesties. Maar waarom zou je RPA inzetten in je organisatie? En wat zijn de trends en ontwikkelingen in 2021 op het gebied van RPA?

Wat is Robotic Process Automation?

Bij de term ‘robot’ denken we snel aan een werkelijke robot. Iets met menselijke eigenschappen wat we zien en kunnen aanraken. Maar nee, dat is niet wat RPA betekent. Kort gezegd is het een software die je instelt. Je kunt het zien als een virtuele robot die op de achtergrond werkzaamheden van je kan overnemen, door veelvoorkomende en herhalende handelingen met software te automatiseren. RPA neemt routinetaken snel, continu en foutloos over van mensen, waardoor wij meer tijd kunnen besteden aan taken die een ‘software robot’ niet kan overnemen. Een mooi voorbeeld is een chatrobot. Je ziet ze steeds vaker op websites voorbijkomen. Wanneer je een vraag hebt, dan kan je die stellen in een chat. Een chatrobot met slimme software zoekt vervolgens in alle bestanden naar de informatie die voor jou van toepassing is en geeft jou een volledig en juist antwoord binnen enkele seconden.

Wat waren de RPA trends en ontwikkelingen van 2020?

RPA is de afgelopen jaren al een populair topic geweest in de IT-branche. Gartner bestempelde RPA in 2019 zelfs als een van de snelst groeiende IT-categorieën (bron: Chiu, 2020). Wederom is RPA in 2020 blijven groeien. Een trend in 2020 was onder andere een betere meting van de waarde van RPA. Door ervaringen en resultaten van volwassen RPA-gebruikersorganisaties is er meer inzicht ontstaan in de impact van de robot software, zoals metingen in de toename van productiviteit en gelukkiger en gemotiveerder personeel. Ook worden RPA-bots steeds meer als instrument ingezet voor risicobeheer en beveiliging. De software is namelijk te combineren met AI-technologieën (Artificial Intelligence), waardoor ze slimme computer robots worden die menselijke fouten inzien en deze helpen te verminderen (Bron: Chiu, 2020, Walker, 2020).

Hoe zien de RPA trends er in 2021 uit?

De trends en ontwikkelingen van 2020 zijn nog steeds in volle gang en daaruit zijn weer nieuwe ontstaan. Je kan wel zeggen dat het dé groeiende jaren zijn in robotisering. Ook in 2021 wordt er vooruitgang in RPA verwacht (Bron: Casey, 2020, Wolhuter, 2020): 

1. COVID-19-gerelateerde piek in de vraag van ondernemingen naar RPA

Een van de trends van RPA in 2021 heeft te maken met het wereldwijde virus. De pandemie heeft bedrijven gedwongen om hun manier van werken te heroverwegen. Om een waardevol productiviteitsniveau te behouden en tegelijkertijd door verschillende lockdown- en sociale afstandverordeningen te moeten navigeren, moeten bedrijven hun benadering van de manier waarop ze in het verleden hebben gewerkt veranderen. Dit dwong veel bedrijven om gebruik te maken van technologie om hun activiteiten draaiende te houden. Hoewel de pandemie economische en logistieke schade heeft toegebracht is de RPA-industrie daardoor enorm populair geworden.

RPA trends van 2021

Door Covid-19 is de manier van werken verandert

‘’De belangrijkste drijfveer voor RPA-projecten is hun vermogen om de proceskwaliteit, snelheid en productiviteit te verbeteren, die elk steeds belangrijker worden naarmate organisaties proberen te voldoen aan de eisen van kostenreductie tijdens COVID-19.’’ – aldus Fabrizio Biscotti en Gartner, Inc.

2. RPA-use cases gaan verder dan IT, financiën en boekhouding

Financiële afdelingen werden voor de groei van RPA al snel een vruchtbaar terrein. Ze zitten vol met repeterende taken, zoals factuurverwerking, die vaak goede kandidaten zijn voor automatisering. Jon Knisley, directeur automatisering en procesuitmuntendheid bij FortressIQ, verwacht dat RPA en onderliggende procesverbeteringen zich sneller zullen verspreiden naar andere bedrijfsfuncties, omdat eerdere gebruikers het gebruik ervan willen uitbreiden.

Onderzoekbureaus zoals Gartner, Inc. en Deloitte beweren dat de acceptatie van RPA zal toenemen naarmate het bewustzijn van de technologie onder zakelijke gebruikers over de hele wereld toeneemt. RPA is niet langer een ‘nieuwe' technologie, omdat veel bedrijven het al in verschillende mate gebruiken. De voordelen van de software robot worden in meerdere bedrijfsprocessen en afdelingen buiten de IT steeds zichtbaarder. De pluspunten om de efficiëntie en nauwkeurigheid van verschillende bedrijfsprocessen te verbeteren door automatisering worden steeds meer ingezien. Daarom voorspelt Gartner dat tegen 2024 bijna de helft van de RPA-acceptatie zal worden uitgevoerd door afdelingen buiten de IT.

RPA trends in 2021

3. RPA wordt steeds slimmer met geavanceerde technologieën

De proces- en automatiseringslagen van RPA zullen meer geïntegreerd worden met andere technologieën. Veel eindgebruikers van RPA-leveranciers willen voortbouwen op de basismogelijkheden van RPA-software. Het gaat hier om meer integratie tussen processen en systemen met RPA en AI-disciplines als computer vision of machine learning. En dat betekent meer mogelijkheden met een slimmere software robot. Denk hierbij aan software robots die zelf slim genoeg zijn om terugkerende processen te automatiseren.

RPA trends van 2021

Ook wel Intelligent Process Automation (IPA). IPA is de combinatie van de automatiseringsmogelijkheden van RPA met de intelligentie van AI en met de trail-and-error-leermogelijkheden van Machine Learning en computer vision.

Dankzij de acceptatie van RPA zal IPA in een hoog tempo dichterbij komen op wereldwijde schaal. Er wordt verwacht dat de geavanceerde technologie een revolutionair effect zal hebben op de bedrijfsefficiëntie en -strategie. IPA zal nieuwe zakelijke benaderingen en meer diverse manieren van werken voortbrengen. De mogelijkheden die het geavanceerde, constant lerende en steeds evaluerende slim automatiseringssysteem kan bieden in de zakelijke wereld zijn verbazingwekkend. Er is nu nog veel menselijke interactie en toezicht nodig bij deze vorm van automatiseren, maar Stephen DeWitt, Chief Strategy Officer bij Automation Anywhere, anticipeert zelfs op het begin van ‘’autonome automatisering’’ in 2021.

4. RPA adoptie verschuift naar meten en (her) evalueren

‘’De vraag in 2021 is niet of RPA gaat groeien of niet’’, zegt Alex Day, SVP of Americas bij Signavio. ‘’In plaats daarvan zullen we evalueren hoe effectief deze RPA-initiatieven zijn geweest.’’

Eerst lag de focus bij veel organisaties om een of andere vorm van RPA in gebruik te nemen, om te ontdekken waartoe de technologie in staat is en om gaandeweg te leren hoe het werkt. Dit punt is nu verschoven naar het bepalen of de toegepaste RPA-strategie daadwerkelijk zinvolle resultaten oplevert. Er wordt verwacht dat we in 2021 een her-evaluatie zien van de vraag of veel RPA-projecten al dan niet effectief waren ontworpen. Maar ook of de bedrijfsprocessen voldoende goed begrepen waren om effectief op schaal te automatiseren met software robots

RPA trends in 2021

Hoe kan jij gebruik maken van RPA binnen jouw organisatie?

De trends en ontwikkelingen in RPA voor 2021 liggen vooral bij dat RPA slimmer wordt gemaakt door geavanceerdere technologieën, waardoor ingewikkeldere bedrijfsprocessen ook geautomatiseerd kunnen worden.

RPA wordt wereldwijd steeds meer geaccepteerd en het gebruik ervan wordt voor veel organisaties steeds helderder. De slimme software zal door steeds meer bedrijven overgenomen worden, omdat de voordelen ervan steeds meer aan het licht komen. Maar niet alles is zomaar te automatiseren met RPA. Vandaar de trend dat de RPA-strategie wordt heroverwogen. Daarom is het goed om iemand mee te laten kijken binnen jouw bedrijf waar robotisering toegepast kan worden en hoe dit jou binnen de gestelde organisatiestrategieën kan helpen. Bijvoorbeeld met een Business Analyse door een van onze medewerkers.

Ben je benieuwd hoe RPA jou op weg kan helpen binnen jouw organisatie? Download onze whitepaper ‘’RPA for Dummies’’ en/of neem contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek om je verdere uitleg te geven en te kijken wat RPA binnen jouw organisatie kan betekenen.

Meer blogs zoals deze

mei 20, 2021

Pegamento heeft de Corporate Excellence Award gewonnen in

maart 1, 2021

Bakkerij Amstelveld gebruikt als eerste bakkerij in Nederland

januari 11, 2021

Opkomende RPA trends in 2021De laatste trends en