Pensioenoverdracht met RPA


Pensioenoverdracht met RPA
Van ramp naar robot

Dossiers van papier tot en met digitale documenten

Een pensioen is als een huis: de echte waarde komt pas naar boven als je het verkoopt of – in het geval van een pensioen – overdraagt. En nog een vergelijking: beide processen zijn behoorlijk complex. Voor privépersonen zoals jij en ik, maar net zo goed voor professionals, zoals pensioenverzekeraars. Hoe kom je tot de juiste waardebepaling? Voor een goed en kloppend dossier is veel informatie nodig, vaak nog uit de vorige eeuwVan fysieke documenten, soms zelfs van voor WOIItot digitale documenten uit het DOS-tijdperk tot de geavanceerde systemen van nu. Hoe kun je als verzekeraar tijd en geldverslindende pensioenoverdrachten ombuigen naar een soepelefficiënt en klantvriendelijk proces?  

Een recht en een plicht

De Nederlandse wetgeving heeft het strak geregeld: iedere werknemer heeft het recht om pensioen over te dragen en iedere verzekeraar heeft de plicht om hieraan mee te werken. Pensioenoverdracht komt in verschillende situaties voor. De twee belangrijkste zijn de individuele waardeoverdracht, een werknemer wisselt bijvoorbeeld van werkgever en neemt de waarde van zijn of haar pensioen mee, en de collectieve waardeoverdracht: de werkgever wisselt van pensioenuitvoerder, waarbij het pensioen van de werknemers (het collectief) wordt overgedragen.

Een ingewikkeld proces zonder robotisering

De plicht voor verzekeraars om mee te werken aan pensioenoverdracht leidt meteen tot een dilemma: verzekeraars moeten menskracht en tijd investeren zonder dat daar inkomsten tegenover staan. De uitvoering van de waardeoverdracht is een ingewikkeld en tijdrovend proces dat tegelijkertijd heel secuur moet worden uitgevoerd. Wettelijke regels zijn complex en veranderen geregeld. Er is een arsenaal aan bijkomende voorwaarden, regels en daar weer uitzonderingen op. Geen wonder dat een van de bevindingen uit een rapport dat ik op internet tegenkwam, dan ook luidtEen aantal pensioenuitvoerders vindt de uitvoering van waardeoverdracht een administratieve ramp (SEO Economisch Onderzoek, 2010)Dat zou toch anders moeten kunnen? 

Robotisering bespaart 90% tijd!

En het kán ook anders: door de inzet van RPA, Robotic Process Automation, oftewel robotisering, al dan niet in combinatie met Artificial Intelligence (AI). De centrale vraag is altijd: is het proces gestructureerd en zijn er routinematige werkzaamheden? Vanuit eigen ervaring en uit gesprekken met verzekeraars weet ik dat er bij pensioenoverdracht minimaal 75 processtappen in verschillende systemen zijn. Die kunnen grotendeels met robots en AI worden geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Denk aan gegevens opzoeken, zowel digitaal als in fysieke documenten, controles uitvoeren, analyses doen en meer. Een robot kan al tijdrovende routinewerk dat veel tijd kost snel, foutloos en 24/7 overnemen; onze ervaring leert zelfs in 1/10 van de tijd die een mens nodig heeft. Dat is een flinke stap op weg naar een efficiënter proces van waardeoverdracht.

Voordelen RPA en AI: kwaliteit, snelheid en doelmatigheid

Kan robotisering de ‘administratieve ramp’ voor pensioenverzekeraars verlichten? Absoluut, daar ben ivan overtuigd. De businesscase is groot en heel interessant. Robotisering van administratieve processen levert namelijk aanzienlijke voordelen in tijd en geld en verhoogt de kwaliteit, snelheid en doelmatigheid van het procesRobots zijn altijd beschikbaarwerken snel en maken geen fouten. Neem het vier-ogenprincipe, waarbij een robot als 1e paar ogen de verwerking doet en de mens als 2e ogenpaar accordeert. Dat is al een tijdsbesparing van minimaal 50%, nog afgezien van het lagere foutpercentage. Medewerkers kunnen hun waardevolle tijd en kennis beter benutten. De organisatie wordt efficiënter. En klanten? Die hebben sneller resultaat met minder kans op fouten. 

Meer weten?

Pensioenoverdracht is een complex proces, dat veel geld en tijd kostIedere pensioenverzekeraar heeft ermee te maken. Pegamento heeft veel kennis en ervaring met robotisering en AI om administratieve processen te verlichten, ook bij verzekeraars, bijvoorbeeld bij AchmeaHeb jij ook te maken met complexe processen of dossiers die in vele tientallen jaren zijn opgebouwd? Dan is de kans groot dat robotisering en/of Artificial Intelligence je kan helpen. Maak een afspraak met een van onze specialisten, zodat je helder krijgt wat bij jou mogelijk is. 

Hans Oeges, Accountmanager

Meer blogs zoals deze

mei 20, 2021

Pegamento heeft de Corporate Excellence Award gewonnen in

maart 1, 2021

Bakkerij Amstelveld gebruikt als eerste bakkerij in Nederland

januari 11, 2021

Opkomende RPA trends in 2021De laatste trends en