Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Werkwijze

Pegamento legt zich toe op het ontwikkelen van klantcontactprocessen die nauw aansluiten bij uw business-doelstellingen. Vanuit een business-analyse bepalen wij de verbeterpotentie en stellen wij samen met u en/of de projectgroep per business-doelstelling een ideaal klantproces op. Deze processen worden vaak geautomatiseerd met Robotic Process Automation (RPA) in combinatie met Artificial Intelligence (AI).

Deze klantprocessen implementeren we in een nieuwe applicatie een zogenaamde schil die draait op het scherm van uw medewerkers. Hierbij is niet alleen het proces geoptimaliseerd maar zijn ook ook de schermen die aan de medewerkers worden getoond, aangepast aan hun specifieke wensen. Brondata wordt daarbij steeds willekeurig en relevant ontsloten uit uw eigen bronsystemen.

Al uw data is in basis beschikbaar

Door gebruik te maken van uw bestaande complexe systeemtechnologie en dus van al uw data, is het mogelijk om snel en adequaat veranderingen te realiseren. Of het nu gaat om verouderde of verschillende soorten systemen zoals telefooncentrale, website en de IVR; in basis is namelijk al uw data beschikbaar.

Maar procesverbeteringen behelzen meer dan technologie alleen.

Serge Poppes, CEO Pegamento:

Meestal worden we beïnvloed door wat niét kan, terwijl we ons eigenlijk zouden moeten focussen op wat wél kan! Dit vereist een omslag in denken, waarbij technologie weer dienend wordt aan de oorspronkelijke vraag.


De Functioneel Ontwerpers van Pegamento helpen uw organisatie met een solutions-traject. Onze experts nemen uw medewerkers aan de hand, en leren hen om de juiste vragen te stellen. Dat lijkt triviaal, maar is essentieel en zorgt altijd voor verrassingen. Door zorgvuldig vragen te stellen kom je bij de kern en ontwaart zich een creatief proces waarin u en/of uw medewerkers zich losmaken van denken in (systeem)beperkingen en out-of-the-box en oplossingsgericht met geavanceerde of juist praktische ideeën komen, los van de gebaande paden van het geblokkeerde systeemdenken.


Methodieken

Klik hier om te kijken van welke projectmanagement-methodieken wij gebruik maken.
Vragen over onze werkwijze en projectmethoden?
Over scrum Scrum is steeds meer in opkomst, maar ook de gevestigde waterfall methode wordt vaak gebruikt voor ons projectmanagement.