Chris Lenten – Software Developer

Chris Lenten - Software Developer

Chris Lenten - Software Developer

Destijds ben ik bij Pegamento als stagiair begonnen. Dit is een proces geweest waar ik ontzettend veel heb kunnen en mogen leren. Er was altijd een helppunt of een mogelijkheid om te brainstormen, ik vind dat zelf zeer belangrijk.

We zijn nu een enkele tijd verder en ik ben nu in contract bij Pegamento. Met alle plezier begin ik aan mijn nieuwe journey, door het leren van nog meer nieuwe onderdelen en competenties.

Daarom vind ik het denken en zien erg belangrijk. Door te brainstormen kan je nieuwe oplossingen zien en door te zien kan je denken over nieuwe oplossingen.

Het meest leuke deel is dat je samen van de grond af een gehele applicatie op bouwt met een klant. Dit is een heel gericht proces wat het alleen maar meer voldaan laat voelen zodra het af is. Ik vind het erg mooi om te kunnen zien dat ik een klant kan geven wat die wilt. Dat geeft mij erg veel motivatie.

Ik kijk ernaar uit om nog veel nieuwe en uitdagende projecten aan te gaan bij Pegamento.

Dit stuk is geschreven door Chris Lenten, werkzaam als Software Developer bij Pegamento.

Chris Lenten - Software Developer

Chris Lenten - Software Developer

Initially, I started at Pegamento as an intern. The internship was a process where I was able and allowed to learn a lot. There was always support or an opportunity to brainstorm, which I find very important.

Some time has passed and I am now under contract at Pegamento. I am happy to start my new journey by learning even more new aspects and competences.

Therefore, I find thinking and seeing very important. Brainstorming allows you to see new solutions, and seeing allows you to think about new solutions.

The most fun part is working from the ground up to build an entire application together with a client. This is a very focused process, which only makes it feel more fulfilling once it is finished. I really like being able to see that I can give a client what they want. That gives me a lot of motivation.

I look forward to taking on many more new and challenging projects at Pegamento.

This piece was written by Chris Lenten, Software Developer at Pegamento.

Follow our LinkedIn page or/and subscribe to our monthly newsletter

>