Renske de Koning – Solution Developer

Renske de Koning - Solution Developer

Renske de Koning - Solution Developer

Hearing is an important aspect of my work at Pegamento. Hearing the customer, what the requirements and wishes are, but also hearing my colleagues. Coming to an appropriate result together. Besides hearing, seeing the solutions and the creativity you can incorporate into them is also important. The questions and problems customers come up with need to be addressed in a new way. Every situation is different.

These aspects occur in many situations, for example on the football pitch. Here, too, every situation is different. Each moment needs to be re-read and reassessed. By hearing and seeing, you can make the right choices from which hopefully a goal will emerge. In this way, you achieve the intended goal and leave the pitch feeling satisfied.

The same applies to my work at Pegamento. When I have been able to devise and implement a solution to an issue, I go home feeling satisfied.

This piece was written by Renske de Koning, Solution Developer at Pegamento.

Renske de Koning - Solution Developer

Tijdens mijn werkzaamheden bij Pegamento is horen een belangrijk aspect. Het horen van de klant, wat zijn de eisen en wensen, maar ook het horen van mijn collega’s. Het samen tot een passend resultaat komen. Naast het horen is het zien van de oplossingen en de creativiteit die je hierin kan verwerken belangrijk. De vragen en problemen waar de klanten mee komen moeten op een nieuwe manier aangepakt worden, elke situatie is anders.

Deze aspecten komen in vele situaties voor, bijvoorbeeld op het voetbalveld. Hier is ook elke situatie anders. Elk moment dient opnieuw gelezen en beoordeeld te worden. Door te horen en zien kun je de juiste keuzes maken waaruit hopelijk een doelpunt ontstaat. Hiermee haal je het beoogde doel en ga je met een tevreden gevoel het veld af.

Zo geldt dit ook voor mijn werkzaamheden bij Pegamento. Wanneer ik een oplossing op een vraagstuk heb kunnen bedenken en implementeren, ga ik met een tevreden gevoel naar huis.

Dit stuk is geschreven door Renske de Koning, werkzaam als Solution Developer bij Pegamento.

Follow our LinkedIn page or/and subscribe to our monthly newsletter

>