White paper: Reduce the workload on your customer service employees with robotisation

Most customer service departments still lose a lot of time working with different applications that do not integrate with one other. For instance, customer service employees often have to copy and paste and alt-tab between numerous systems, which means they spend a long time looking for the right (customer) information and they devote a lot of time to administrative work, among other things. This results in long queues on the phone, a high workload due to all the other bulk work that still needs to be done, and a low ranking in customer and employee satisfaction. But it doesn't have to be that way.

In this free white paper, you will discover how robotisation can reduce the workload for your customer service employees.

De meeste klantenservice afdelingen verliezen nog veel tijd, doordat ze werken met verschillende applicaties die niet met elkaar samenwerken. Zo moeten klantenservicemedewerkers vaak kopiëren en plakken en alt-tabben tussen allerlei systemen, waardoor ze o.a. lang op zoek zijn naar de juiste (klant)informatie en veel tijd kwijt zijn aan het afhandelen van administratieve werkzaamheden.

Met als gevolg lange wachtrijen aan de telefoon, een hoge werkdruk door al het bulkwerk dat nog gedaan moet worden naast het klantcontact en een lage ranking in klant- en medewerkerstevredenheid. Zonde.

Lees in het gratis whitepaper hoe robotisering de druk op je klantenservice verlicht.

A good working environment and a happy customer

Customers are essential to your organisation, and they want to feel important and to be served personally based on their individual needs and profiles. 75% of them are willing to spend more with businesses that offer a good customer experience. 33% of customers even consider switching to competitors after just one incident. And let's not forget that customer service employees contribute to that personalised approach and customer satisfaction. A pleasant workplace with the right robotisation tools can help them do this. In the white paper, you will discover how robotisation:

✔️ Ensures efficient, good, and personal handling of customer contact;

✔️ Makes administrative work faster and easier;

✔️ Guarantees customer and employee satisfaction.

Een goede werkplek, een blije klant

Klanten zijn de gratie van je organisatie en ze willen zich graag 'koning' voelen en persoonlijk worden geholpen op basis van hun individuele wensen en profiel. 75% van hen is bereid om meer uit te geven bij bedrijven die een goede klantervaring bieden. 33% van de klanten overweegt zelfs om na slechts één incident over te stappen naar de concurrent.

En niet te vergeten dat de klantenservicemedewerkers bijdragen aan die persoonlijke benadering en klanttevredenheid. Een fijne werkplek met de juiste robotisering gereedschappen kan hen hierbij helpen. Lees in het whitepaper hoe robotisering zorgt voor:

✔️ Het efficiënt, goed en persoonlijk afhandelen van klantcontact;

✔️ Het sneller en makkelijker maken van administratieve werkzaamheden;

✔️ Het waarborgen van klant- en medewerkerstevredenheid.

follow our LinkedIn page and/or subscribe to our monthly newsletter 

>