Privacyverklaring Pegamento en Apptime by Pegamento

PRIVACYVERKLARING PEGAMENTO B.V.
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Pegamento B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pegamento B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website/social media uw gegevens aan Pegamento B.V. verstrekt. Pegamento B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
WAAROM PEGAMENTO B.V. UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Pegamento B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u dat verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Pegamento B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
HOE LANG PEGAMENTO B.V. UW GEGEVENS BEWAARD
Pegamento B.V. bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
UW GEGEVENS DELEN MET ANDEREN
Pegamento B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
HET IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEKEN
Op de website van Pegamento B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pegamento B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Pegamento B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Pegamento B.V. bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Pegamento B.V. en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Pegamento B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pegamento B.V. heeft hier geen invloed op.
UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Pegamento B.V. Wij van Pegamento B.V. zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

APPTIME BY PEGAMENTOApptime is een onderdeel van Pegamento B.V., voor Apptime geldt dan ook dezelfde privacyverklaring.

Apptime bevat een aantal unieke functies met betrekking tot mobiele apparaten.

DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN VAN JE MOBIELE APPARAAT

Dit deel beschrijft de type gegevens die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat waarvoor u kunt kiezen om toegang te verlenen, of dat we toegang hebben tot:

CAMERA EN FOTO’S

Als u Apptime toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw camera of fotoalbums, dan zal Apptime deze toegang alleen gebruiken met het doel om uw profiel foto te verkrijgen;

BERICHTGEVING

Als u Apptime toestemming geeft om meldingen te sturen, dan zullen we deze toegang gebruiken voor het ontvangen van berichten die bestaan uit meldingen en geluiden;

COOKIE

Als u Apptime toestemming geeft om uw inlognaam en wachtwoord te onthouden, dan zal Apptime deze toestemming gebruiken voor het plaatsen van een cookie in het lokale opslag bestand.

Apptime bevat geen advertenties, en we zullen uw gegevens ook niet delen met derden partijen. Persoonlijke informatie verzameld via Apptime wordt bewaard in een beveiligde database en alle redelijke maatregelen worden genomen om deze gegevens te beveiligen.

Apptime is een onderdeel van Pegamento B.V., ze hebben dezelfde correspondentiegegevens.

BEVEILIGEN

Pegamento B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pegamento B.V. op via info@pegamento.nl. De website www.pegamento.nl is eigendom van Pegamento B.V.
Pegamento B.V. is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Coltbaan 23, 3439 NG Nieuwegein
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32106184
Telefoon: +31 (0) 88 0067180
E-mailadres: info@pegamento.nl
Laatste update: 23 februari 2018