De zintuigen van Pegamento

Vijftig jaar lang baseerde ICT zich op het binaire stelsel en het verschil tussen 0 en 1. Hier is onvoorstelbaar grote rekenkracht uit ontstaan, maar ook een ‘zwart-wit’-benadering van ICT. De persoon achter het beeldscherm werd alleen rationeel benaderd, op basis van de data die de computer ophoestte. Eigenlijk bieden kunstmatige intelligentie en zelfs de meest geavanceerde algoritmen nog steeds niet méér dan dat. Maar als we deze gereedschappen op een andere manier combineren, kan technologie niet alleen nullen en enen opleveren, maar ook 1,5. En alle andere varianten die van zwart-witte ICT opeens een full colour wereld maken. Dát willen we!

" We bieden technologie waarmee onze
klanten data tot zich kunnen nemen via
de zintuigen van hun voorkeur "


Zoals gezegd benadert onze dienstverlening de persoon achter het beeldscherm als mens. Dat doen we via de zintuigen: horen en zien, maar in de toekomst misschien ook wel via voelen, ruiken, proeven. Of het nu gaat om onze concepten rond robotisering via beeldherkenningstechnologie tot kennisbanken: We raken de mens via de zintuigen en we richten ons op een menselijke gift die machines niet bezitten: Intuïtie.


The human lead

Intuïtie gaat in onze visie niet om het selecteren van het juiste antwoord. Het gaat om het instinctief begrijpen welke informatie het meest relevant is en het op basis daarvan handelen. Deze uniek-menselijke vaardigheid is eigenlijk óók een soort zintuig. Het ‘zesde zintuig’, misschien wel. Bij Pegamento noemen we dit de Human Lead. Al onze diensten en producten en alle innovatie zijn ervoor om de Human Lead te verbeteren.

'Human intelligence & artificial intelligence gaan samen. Maar het is de human lead die technologische innovatie, organisatorische kracht en succesvol ondernemen mogelijk
maakt.'

Dát is het onderscheidend vermogen van Pegamento ten opzichte van traditionele consultants en ICT-partijen. De integratie van ICT met de menselijke zintuigen is een sea a change voor organisaties. Zij moeten fundamentele keuzen maken om zowel de organisatie (structuur en processen) anders in te richten en zij moeten investeren in de technologie om het beste uit hun mensen te halen. Samengevat: menselijke vaardigheden en operationele excellence.

Succesverhalen door het inzetten van zintuigen

Voorheen hebben wij onze zintuigen ingezet om diverse succesverhalen te realiseren. 

Kwaliteitscontrole met computer vision

Beeldherkenning met camera's
In productie of logistieke processen is het vaak van belang om vast te kunnen stellen of bepaalde producten of halffabricaten voldoen aan kwaliteitseisen. Dit is één van de meest klassieke toepassingen van beeldherkenning, hoewel hier met de opkomst van Artificial Intelligence de laatste jaren veel is veranderd.

Door gebruik te maken van een camera of meerdere camera’s op tactische locaties in een productie of logistiek proces is het mogelijk om met vision technieken vast te stellen of er iets afwijkends te zien is. Hierdoor kunnen in een vroeg stadium mogelijke problemen voorkomen worden of kan er direct actie ondernomen worden.

Proces optimalisatie door computer vision

Machine vision systeem
Het kan lastig zijn om het overzicht te houden over een industrieel proces. Vaak is het beginpunt en wat er uiteindelijk geproduceerd wordt wel duidelijk, maar ontbreekt er een overzicht van de tussenstappen. Hoeveel producten hebben we moeten afwijzen en op welke gronden? Welk product geeft de meeste problemen in de lijn?

Door informatie te verzamelen met een machine vision systeem is er extra inzicht in wat er daadwerkelijk gebeurt. Onze systemen visualiseren deze data over tijd om trends te zien of geven een real time overview van de situatie.

Downtime verminderen door computer vision

Minder down time door camera's
Downtime kan een enorme impact hebben op een productieproces. Buffers lopen vol en vaak is er handmatige interventie nodig om op korte termijn een oplossing te vinden. Helemaal voorkomen van downtime is bijna onmogelijk, maar downtime kan vaak grotendeels gereduceerd worden met een beeldherkenning systeem gekoppeld aan een ander proces in de productie of logistieke keten.

Door producten die mogelijk downtime veroorzaken te herkennen met Artificial Intelligence kunnen onze systemen deze automatisch afwijzen. Door een koppeling met een Programmable Logic Controller (PLC) kunnen we actuatoren inschakelen om deze producten uit het reguliere proces te halen en zo downtime verminderen.

 

volg onze Linked In pagina of/en schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief