We bieden technologie waarmee onze klanten data tot zich kunnen nemen via de zintuigen van hun voorkeur.

Onze dienstverlening benadert de persoon achter het beeldscherm als mens. Dat doen we via de zintuigen: horen en zien, maar in de toekomst misschien ook wel via voelen, ruiken en proeven. Of het nu gaat om onze concepten rond robotisering via beeldherkenning technologie tot kennisbanken: We raken de mens via de zintuigen en we richten ons op een menselijke gift die machines niet bezitten: Intuïtie.

Intuïtie gaat in onze visie niet om het selecteren van het juiste antwoord. Het gaat om het instinctief begrijpen welke informatie het meest relevant is en het op basis daarvan handelen. Deze uniek-menselijke vaardigheid is eigenlijk óók een soort zintuig. Het ‘zesde zintuig’, misschien wel. Bij Pegamento noemen we dit de Human Lead. Al onze producten, diensten en innovaties zijn ervoor om de Human Lead te verbeteren. Dát onderscheidt Pegamento van traditionele ICT-partijen en consultants. 

We bieden technologie waarmee onze klanten data tot zich kunnen nemen via de zintuigen van hun voorkeur. Vervolgens helpen wij hen om deze data te verwerken en te veranderen in bruikbare gegevens waarmee zij zich optimaal informeren. Op basis daarvan kunnen zij beslissen, handelen en communiceren.

Innovatie in contact door te

Zien

Nieuwe inzichten met beeldherkenning, computer vision, text to speech en emotie detectie

Horen

Optimaal klantcontact met contactcentertechnologie en speechanalytics

Denken

Laat artificial intelligence het moeilijke denkwerk doen
voor jou

Doen

Werknemers ontlasten met onze management producten en controltechnologie RPA

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We willen bijdragen aan kwaliteit van leven en aan een gezonde maatschappij. Ook voor de generaties na ons. In onze bedrijfsvoering houden we zoveel mogelijk rekening met de effecten op onze werknemers, het milieu en de maatschappij. Ons MVO-beleid wordt gedragen door vier speerpunten waarmee we positieve invloed hebben op MVO-aspecten voor onze omgeving en medewerkers.

Lees hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen >

>