Voor alle mensen die slechtziend of blind zijn - Bartiméus 100% leven

Als organisatie bieden wij technologie waarmee klanten data tot zich kunnen nemen via de zintuigen van hun voorkeur om hen daarin te ondersteunen tijdens hun werk. Bijvoorbeeld een extra paar ogen met beeldherkenning bij productiecontrole. Of een extra paar handen met RPA bij het uitvoeren van repetitieve werkzaamheden.

Maar niet iedereen kan zomaar via al zijn of haar zintuigen informatie tot zich nemen, waardoor dingen kunnen en doen minder vanzelfsprekend zijn. Wij willen het mogelijk maken dat ook mensen met een visuele beperking alles uit het leven kunnen halen met de zintuigen die voor hen wel goed werken. En daarom steunen wij het Bartiméus fonds. Steun jij mee?

Upcoming events

Pegamento organiseert en doet mee aan verschillende evenementen, zoals netwerkbijeenkosmten, expertsessies, workshops, congressen. Maar ook marathons, zoals de marathon van Rotterdam in april 2022. Via deze weg willen we geld inzamelen voor het Bartiméus Fonds. De volgende evenementen staan op de planning:

In actie voor Bartiméus

Wij gaan in actie voor kinderen met een visuele beperking. Zij missen helaas dit belangrijke zintuig, maar een vroege diagnose en goede begeleiding hierin is cruciaal. Ook om mee te kunnen doen met rest en de kans op maatschappelijke en sociale achterstand te verkleinen. Want als ze eenmaal belangrijke mijlpalen missen, raken ze steeds verder achterop.

Ieder kind heeft recht op goede medisch zorg, goed onderwijs en een zorgeloos leven met vriendjes en vriendinnetjes! Dat gunnen we ieder kind.

En daar heeft Bartiméus Fonds geld voor nodig. Dus jouw gift, klein of groot, is ontzettend welkom! Steun jij mee?

Vanaf 29 november 2022

Wat is Bartiméus?

Onze samenwerking is gestart tijdens ons eerste netwerkevent: de Contactbrouwerij. Lees er hier meer over.

Het Bartiméus Fonds wil dat mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past. Om dit voor elkaar te krijgen werven zij fondsen voor excellente zorg en innovatieve projecten. Hiervoor zamelen zij geld in. Daarnaast probeert ze mensen bewust te laten worden waar slechtziende en blinde mensen dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen.

Hun droom?

Mensen die slechtziend of blind zijn, kunnen niet op hun ogen vertrouwen. Maar betekent deze visuele beperking ook een beperking van levenskwaliteit? Of dat iemands levenslust en talenten niet volledig tot hun recht kunnen komen? zij vinden van niet en wij ook niet.

Het Bartiméus Fonds wil dat mensen met een visuele beperking volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Daarom is hun motto: 100% leven.

Terugblik op events waar wij geld hebben opgehaald

  • Contactbrouwerij

Contactbrouwerij €1.000,-

Onze samenwerking met Bartiméus Fonds is gestart tijdens ons eerste netwerkevent: de Contactbrouwerij. De dag stond in het teken van informeel kennis maken en kennisdelen gecombineerd met een bierproeverij. De gasten konden na afloop speciaalbierpakketten te waarde van €7,50 afnemen, waarvan de opbrengst naar Bartiméus Fonds ging.

Al met al een mooie opbrengst!

>