Voor alle mensen die slechtziend of blind zijn - Bartiméus 100% leven

Als organisatie bieden wij technologie waarmee klanten data tot zich kunnen nemen via de zintuigen van hun voorkeur om hen daarin te ondersteunen tijdens hun werk. Bijvoorbeeld een extra paar ogen met beeldherkenning bij productiecontrole. Of een extra paar handen met RPA bij het uitvoeren van repetitieve werkzaamheden. Maar niet iedereen kan zomaar via al zijn of haar zintuigen informatie tot zich nemen, waardoor dingen kunnen en doen minder vanzelfsprekend zijn. Wij willen het mogelijk maken dat ook mensen met een visuele beperking alles uit het leven kunnen halen met de zintuigen die voor hen wel goed werken. En daarom steunen wij het Bartiméus fonds. Steun jij mee?

Upcoming events

Pegamento organiseert en doet mee aan verschillende evenementen, zoals netwerkbijeenkosmten, expertsessies, workshops, congressen. Maar ook marathons, zoals de marathon van Rotterdam in april 2022. Via deze weg willen we geld inzamelen voor het Bartiméus Fonds. De volgende evenementen staan op de planning:

Marathon Amsterdam

Verschillende collega's lopen in oktober namens Pegamento mee om geld in te zamelen voor het Bartiméus Fonds.

Zondag 16 oktober

Wat is Bartiméus?

Onze samenwerking met Bartiméus Fonds is gestart tijdens ons eerste netwerkevent: de Contactbrouwerij. Lees er hier meer over.

Het Bartiméus Fonds wil dat mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past. Om dit voor elkaar te krijgen werven zij fondsen voor excellente zorg en innovatieve projecten. Hiervoor zamelt Bartiméus Fonds geld in. Daarnaast probeert ze mensen bewust te laten worden waar slechtziende en blinde mensen dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen.

Hun droom?

Mensen die slechtziend of blind zijn, kunnen niet op hun ogen vertrouwen. Maar betekent deze visuele beperking ook een beperking van levenskwaliteit? Of dat iemands levenslust en talenten niet volledig tot hun recht kunnen komen? zij vinden van niet en wij ook niet.

Het Bartiméus Fonds wil dat mensen met een visuele beperking volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Daarom is hun motto: 100% leven.

Terugblik op evenementen

  • Contactbrouwerij

Contactbrouwerij €1.000,-

Onze samenwerking met Bartiméus Fonds is gestart tijdens ons eerste netwerkevent: de Contactbrouwerij. De dag stond in het teken van informeel kennis maken en kennisdelen gecombineerd met een bierproeverij. De gasten konden na afloop speciaalbierpakketten te waarde van €7,50 afnemen, waarvan de opbrengst naar Bartiméus Fonds ging.

Al met al een mooie opbrengst!