Business analyse

Meten is weten

Interesse? Vraag onze online demo aan of maak een afspraak

Wat is Business Analyse?

Een eerste stap in de samenwerking met Pegamento is een Business Analyse. Wij laten graag zien of en waar we waarde kunnen toevoegen aan je bedrijf. Die waarde maken we liefst op voorhand zo concreet mogelijk. Daarom starten wij met een Business Analyse. Dat betekent dat we doordringen tot in de haarvaten en details van je bedrijf. Waarom? Om precies te begrijpen wat jullie vraag en doelstellingen zijn en we inhoudelijk en op niveau mee kunnen praten over de werkelijke oplossing.

Een Business Consultant van Pegamento gaat 2 à 4 dagen bij je bedrijf aan de slag. Bij voorkeur heb je een contactpersoon toegewezen die onze Business Consultant tijdens deze dagen kan begeleiden en die toegang heeft tot de data die nodig is om een Business Analyse op te stellen. Wij combineren het cijfermateriaal van je bedrijf met de bevindingen van onze Business Consultant.

Het resultaat van een Business Analyse is een uitgewerkt rapport met de oplossing die wij jullie kunnen bieden, inclusief een plan van aanpak en een inschatting van de verwachte verbeteringen afgezet tegen de investering.

Hoe ontstaat zo'n Business Analyse?

Een Business Analyse volgt een 6-stappenplan dat we binnen 10 dagen uitvoeren. Hoe zien die 10 dagen er precies uit?

1
0,5 dagDefiniëren

Samen definiëren van het probleem, knelpunt of de kans

2
5 dagenInventariseren

Inventarisatie huidige situatie: proces en cijfers, oorzaak en gevolg helder uiteenzetten

3
0,5 dagKwantificeren

Welke oplossingen kunnen ingezet worden en wat levert dit op?

4
2 dagenValideren

Stakeholders betrekken en conclusies valideren

5
1,5 dagPlannen

Een gezamenlijke roadmap en tijdsplanning maken voor het vervolg

6
0,5 dagAccorderen

Eindpresentatie en accorderen van het resultaat

Het resultaat

Samen met je bedrijf en de medewerkers maken wij een document, presentatie en ROI-berekening waarmee draagvlak in het bedrijf ontstaat voor het optimaliseren van een proces. Het document en de presentatie hebben de volgende indeling:

 

 1. Introductie
 2. Managementsamenvatting
 3. Huidige situatie
 4. Nieuwe situatie
 5. Planning
 6. Conclusie
 7. ROI
 8. Accordering

Alle voordelen van een Business Analyse

Direct inzicht in de voordelen
 • Direct inzicht in de financiële consequenties van de voorgestelde oplossing(en).
 • Direct inzicht in het voorgestelde verbeterd proces ten opzichte van het huidige proces.
 • Direct inzicht in de terugverdientijd met een doorrekening van kosten en baten op basis van het voorgesteld proces.
Praktijk
 • Hoewel de oplossingen van Pegamento standaard basis functionaliteit kennen, configureren we ze altijd op jouw bedrijfsspecifieke situatie.
 • Met een Business Analyse krijgen alle belanghebbenden inzicht in hoe het huidige proces verloopt en hoe het nieuwe proces zal gaan werken.
 • Wanneer er nieuwe gebruikersschermen nodig zijn, worden deze op maat gemaakt en opgenomen in de Business Analyse.
Bindend
 • Onze Business Analyse is niet zomaar nattevingerwerk. Pegamento bindt zich aan de berekende resultaten. Afspraak is afspraak.
 • De Business Analyse wordt hierdoor onderdeel van een eventueel contract en dient als basis voor een implementatie.

Onze klanten

“Pegamento is een van de weinige bedrijven die echt leveren wat ze beloven”

Translink Systems

Share This