Neuraal netwerk, machine learning en kunstmatige intelligentie.

Kunstmatige intelligentie, neuraal netwerk en machine learning. Dit zijn belangrijke begrippen die met elkaar te maken hebben wanneer je het hebt over kunstmatige intelligentie. Bovengenoemde begrippen leggen we voor je uit, maar we beginnen bij het begin en een stukje geschiedenis over het ontstaan van kunstmatige intelligentie. 

AI kreeg zijn grondbeginselen bij de Turing test. De Turing test is een experiment, beschreven door Alan Turing in 1936, en nader uitgewerkt in zijn artikel Computing Machinery and Intelligence (1950)  om licht te werpen op de vraag of een machine menselijke intelligentie kan vertonen. De Turing test word beschouwd als de geboorte van AI/kunstmatige intelligentie. Wanneer een machine een mens kan laten geloven dat deze een mens is, dan beschikt deze machine over 'artificiële' intelligentie. 

In 1956 ontstaat het begrip AI. John McCarthy organiseert “The Dartmouth summer research project on Artificial Intelligence. Hij stelt hier het begrip Artificial intelligence voor. In dit project correspondeert John McCarthy samen met andere wetenschappers over het leerproces van AI en alle andere aspecten van intelligentie.

Fast forward: Vanuit deze grondbeginselen van kunstmatige intelligentie zijn verschillende toepassingen ontstaan die vallen onder artificiële intelligentie. Dit zijn ook voorbeelden die alledaags worden gebruikt, denk hier bij aan de Roomba, Siri, Google Voice assistant en Alexa. Wanneer je het over AI/kunstmatige intelligentie hebt, komen hier ook andere begrippen bij kijken zoals: Machine learning, neuraal netwerk, algoritmes en robotisering. Deze leggen wij hier onder verder uit.

neuraal netwerk

Machine learning

Onder de paraplu van kunstmatige intelligentie valt ook de term: Machine learning. Machine learning is niets minder dan een vorm van kunstmatige intelligentie die is gericht op het bouwen van van systemen die van verzamelde en verwerkte data patronen kunnen trekken en kunnen leren om beter te kunnen handelen.

Tegenwoordig wordt machine learning op veel verschillende gronden toegepast. Een voorbeeld van machine learning is bijvoorbeeld Amazon. Op basis van verzamelde data kan het systeem bepalen naar welke producten jij hoogstwaarschijnlijk nog meer op zoek bent en deze aanraden.

Neuraal netwerk

Een neuraal netwerk, vroeger neuronaal netwerk genoemd, is een groep van verbonden neuronen. De twee belangrijkste vormen zijn biologische neurale netwerken, in het bijzonder het menselijk brein, en kunstmatige neurale netwerken. Een AI-systeem is dus feitelijk een neuraal netwerk.

volg onze Linked In pagina of/en schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief 

>