Digitale dienstverleners kunnen méér met MVO


Pegamento ziet ISO 26000-certificaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen als voorbeeldfunctie voor digitale sector en wil ervaringen delen met collega-dienstverleners

Keuringsinstituut KIWA heeft Pegamento het ISO 26000 certificaat verleend en daarmee haar inspanningen bekroond op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit certificaat is nog maar aan weinig puur-Nederlandse digitale dienstverleners toegekend. Dat is jammer, omdat de sector via technologie en business practices een hoge bijdrage kan leveren aan een duurzamere, evenwichtigere en meer inclusieve economie en samenleving.

Pegamento hoopt met haar voorbeeldfunctie te laten zien dat certificering niet voorbehouden is aan multinationals. Het Zeister ICT-bedrijf is graag bereid haar ervaringen te delen met collega- dienstverlener met het certificatieproces en de mogelijkheden van MVO-verantwoord ondernemen. Pegamento draagt de komende periode haar ervaringen en best practices actief uit door middel van publicaties en dialogen met haar stakeholders.

Serge Poppes, CEO van Pegamento: “Wij hebben geleerd dat het doorlichten van de organisatie en haar processen een taak moet zijn van alle medewerkers en alle functies. Dat maakt de totale organisatie transparant, waardoor nieuwe speerpunten kunnen ontstaan met betrekking tot onze ecologische voetafdruk, diversiteit, het creëren van gelijke kansen en ook onze totale keten. Daarmee is het mogelijk om klanten, toeleveranciers en andere stakeholders te betrekken en hen op hun beurt tot verbeteringen op dit gebied te brengen.  Digitale dienstverleners zoals Pegamento zijn op technologisch vlak gewend samen te werken met alles en iedereen en om technologieën te koppelen. Dat moet ook veel meer gebeuren als het gaat om business practices en de samenwerking van individuen binnen en tussen organisaties. Daar willen wij het voortouw in nemen.”

Na een grondig proces van analyse en implementatie dat een jaar heeft geduurd, is Pegamento gecertificeerd voor MVO-prestatieladder niveau 3. Chief Happiness Officer Nini Heerings en Online Marketeer Ike van der Voort van Pegamento hebben dit traject geleid, waarbij uiteindelijk alle medewerkers betrokken werden. Uiterlijk in 2025 moet niveau 5 bereikt zijn. Hierin staat de totale keten centraal. Daarvoor is al een MVO-managementsysteem operationeel, dat werkt volgens het ‘Plan-Act-Do-Check’ principe. Dit was al ingericht voor ISO 27001 informatieveiligheid en ISO 9001 kwaliteitsmanagement. Het werken met standaarden die een digitaal bedrijf al vanuit zijn technologische taken hanteert, draagt ook bij aan een snelle en fundamentele verankering van MVO-aspecten, leert de ervaring.

Het MVO-managementsysteem van Pegamento is online gepubliceerd: MVO-rapport 2023

Wat houdt de Kiwa ISO 26000 certificaat in?

ISO 26000, bij Kiwa ook wel bekent als de MVO-prestatieladder. Kiwa heeft samen met andere certificatie-instellingen de MVO-prestatieladder ontwikkeld. De certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen die het mogelijk maakt om een MVO- managementsysteem te ontwikkelen. Door middel van deze certificering kunnen bedrijven laten zien hoever ze zijn op het gebied van MVO en kunnen hun bedrijfsvoering hier volledig op inrichten.

De MVO-prestatieladder is een managementsysteem wat zich focust op de totstandkoming, uitvoering en afstemming van beleid op 31 thema’s die gebaseerd zijn op de VN-doelstellingen. Deze 31 thema’s vallen in de categorie People, Planet, Profit, ook wel mens, milieu en bedrijfsvoering. De prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Niveau 1 en 2 gelden als eerste opstap om door te groeien naar niveau 3. Niveau 3 leidt tot een algemeen in de branche haalbare uitwerking en uitvoering van de MVO-thema’s. Vanaf niveau 3 kunnen bedrijven op de ladder omhoog naar niveau 4 en 5 door de thema’s specifieker en onderscheidend uit te werken en breder af te stemmen op hun keten.

Meer over de Kiwa ISO 26000 certificering kunt u hier lezen

Meer blogs zoals deze

oktober 2, 2023

Artificial intelligence is a hot technology right now.

september 25, 2023

De technologie kunstmatige intelligentie staat momenteel helemaal in

>