Portfolio – Mediq

Mediq is actief in een complexe gezondheidszorgmarkt. Goede informatie is daarbij soms letterlijk van levensbelang. Binnen Mediq zijn er meerdere afdelingen waar servicemedewerkers actief zijn. Om deze medewerkers te voorzien van de juiste informatie zocht Mediq een gebruiksvriendelijk kennismanagementsysteem. Een systeem waarbij alle informatie in één kennisbank te vinden is. Pegamento had de oplossing.

"Kennis op de juist plek geeft eenduidige antwoorden"

Eén plek voor alle data

Wij hebben bij Mediq de kennisbank Knowledge Base geïntroduceerd om een eind te maken aan versnipperde informatie bij verschillende afdelingen op drie fysiek gescheiden locaties. Met Knowledge Base zit alle data in één database en krijgt een gebruiker op basis van rechten alleen die informatie te zien die hij of zij nodig heeft.

Voordelen van een Kennisbank

Er bleek geen miljoeneninvestering nodig te zijn om snel tot resultaten te komen. De klantcontactmedewerkers ervaren de nieuwe werkwijze als zeer prettig, omdat hen veel onnodig denkwerk uit handen wordt genomen.

Customers served! 0 % Up to date
Customers served! 0 % Snellere afhandeling
Customers served! 0 % Kortere inwerktijd

Meer informatie over deze case?